Ấm siêu tốc điện AIDI

Ấm siêu tốc điện của thương hiệu AIDI được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO.

Scroll to top